Όσκαρ Οικονομίας στην Ελλάδα το 1971 και το 1972...Την εποχή της Χούντας


Ένας φίλος τον οποίον και υπερ ευχαριστώ μου έστειλε ένα κείμενο στο οποίο δεν χωρά αμφισβήτηση σχετικά με την οικονομία.

Μια οικονομία η οποία "εβιάσθη" από τους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες..

Το μεγάλο πρόβλημα άρχισε από την εποχή της μεταπολίτευσης και άρχισε να γιγαντώνεται το 1981 και μετά...Έχει κανείς αντιρρήσεις περί αυτού;

ΟΣΚΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάς τιμήθηκε δύο φορές με το ως άνω βραβείο. Μια για το έτος 1971 και άλλη μια για το έτος 1972. Το φύλλον 10-1-1972 των ΤΙΜΕΣ του Λονδίνου έγραψε «… απονεμήθηκε στην Ελλάδα, διότι επέτυχε ταχεία ανάπτυξη, υγιές ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και σχεδόν την καλύτερη αντιπληθωριστική πολιτική του έτους1971.»

Κατά την δεύτερη βράβευση για το έτος 1972, η Ελλάδα κατατάχθηκε , για πρώτη φορά, στην Ομάδα των Χωρών υψηλού εισοδήματος, για την καλύτερη καθολική ( σε όλους τους τομείς all- round ), οικονομική επίδοσή της, μεταξύ όλων των Χωρών του Κόσμου. Το δικαιολογητικό βραβεύσεως ήτο το ακόλουθο: « Το πρώτο βραβείο των Χωρών υψηλής αυξήσεως του εισοδήματος, απονέμεται στην Ελλάδα, για την επίτευξιν ενός ρυθμού αναπτύξεως 8,5%, με παράλληλη ισχυρή θέση ως προς την νομισματική σταθερότητα- επίτευγμα για το οποίο απέσπασε δίκαια τον έπαινο του Ο.Ο.Σ.Α Την δευτέρα θέση κατέλαβε η Γαλλία και την τρίτη η Αυστραλία.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α

Τα ευνοϊκά αποτελέσματα, τα οποία επέτυχε η Ελλάς εις τον αγώνα κατά του πληθωρισμού, εν αντιθέσει με την γενίκευσιν του πληθωρισμού εις το εξωτερικόν, οφείλονται άνευ αμφιβολιών, εις την ασκηθείσαν πολιτικήν εις το θέμα ημερομισθίων και μισθών. Επετεύχθη η συγκράτησις των μέσων ονομαστικών αυξήσεων εντός των ορίων της αυξήσεως της παραγωγικότητος, παράλληλα με την συγκράτησιν των τιμών των αγαθών ευρείας καταναλώσεως. Η επιτυχία εις τον τομέα αυτό τη Ελλάδος, υπήρξε μεγαλυτέρα εκείνης, την οποίαν επέτυχον αι περισσότεραι χώραι- μέλη του Ο.Ο.Σ.Α

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Σε όλα τα σχετικά δημοσιεύματα της Επιτροπής, η επίδοσις της Ελλάδος τόσο βραχυχρονίως όσο και μακροχρονίως υπήρξε εντυπωσιακή. Η Ελλάς στον σχετικό συγκριτικό πίνακα του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ, καταλαμβάνει την 2α θέση μετά την Ιαπωνία, ως προς τον ρυθμόν αυξήσεως του ΑΕΠ, κατά το 1970.

Το ΑΕΠ της Ελλάδος, συνεχίζει την ταχεία ανοδική πορεία του, με ρυθμόν εντός του 1972 το 8,5%. Η άνοδος των τιμών περιορίσθηκε κάτω του 4%.

Η θεαματική αύξησις των εξαγωγών έφθασε το 40% με βελτίωσιν του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Στην ετησία έκθεση του 1970 χαρακτηρίζεται η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδος ως «υπόδειγμα για κάθε χώρα». Διά πρώτη φορά η Ελλάς ωρίσθηκε από το Δ.Ν.Ταμείο, ως αποδέκτης ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR), αξίας 16 εκατομμυρίων δολλαρίων, με ανταλλαγή ισοπόσου μετατρέψιμου συναλλάγματος.(Προνόμιο Χώρας μόνο με ισχυρή οικονομική θέση.)

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 13,5%. Ήτο ο υψηλότερος όλων των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ, πλην της Ιαπωνίας.

ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αύξησις επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου στην Βιομηχανία 14,5% ετησίως.

Σε ολόκληρη την οικονομία αύξηση 12%. Εσημειώθη αλματώδης αύξησις των εξαγωγών. Επραγματοποιήθησαν σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές.

Εμηδενίσθη σχεδόν η ανεργία λόγω πλήρους εξασφαλίσεως της απασχολήσεως του εργατικού δυναμικού της χώρας, με παράλληλον μηδενισμόν της μεταναστεύσεως Ελλήνων στο εξωτερικό.

Ο τουρισμός αυξήθη και υπερέβη κάθε προσδοκία.

Περιορίζομαι εις τα ως άνω, χάριν συντομίας. Παρόμοιες κριτικές υπάρχουν και έχουν δημοσιευθεί από Τράπεζες με διεθνή κύκλο εργασιών, από οικονομικάς οργανώσεις και διάφορα ιδρύματα, από συνδέσμους βιομηχάνων εξωτερικού, από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού μεταξύ των οποίων και του ΛΕΝΙΝ_ΜΟΣΧΑΣ κ.λ.π

Επίσης υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων, Πρακτορείων Ειδήσεων, Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών και λοιπών ΜΜΕ.

Συμπερασματικά και εκ της συγκρίσεως των ως άνω στοιχείων, δεικτών και οικονομικών μεγεθών, με όσα γνωρίσαμε με την Δημοκρατία μας μετά το 1974, αποδεικνύεται χωρίς πρόθεση υπερβολής, ότι η Ελλάς γεννά και νάνους και Γίγαντες.πηγη

"

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια