Ἡ ἐκκλησιομαχία τοῦ κ. Μητσοτάκη καὶ ἡ «ἐθνική» (;) πολιτικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα


Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, Φιλόλογος - Μέλος ΣΦΕΒΑ 

Τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παρακολούθησε μία ἐντυπωσιακὴ μεταμόρφωση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Στὴν προσπάθειά του νὰ φανεῖ συνεπὴς μὲ τὶς ἀξίες τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐμφάνισε ἕνα πρόσωπο στὸ ὁποῖο δὲν μᾶς εἶχε συνηθίσει τὰ προηγούμενα ἔτη τῆς πρωθυπουργίας του. Παραβρέθηκε σὲ πληθώρα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, καὶ τόνισε ἐπανειλημμένα τὸ (κατ’ αὐτὸν) πρότυπο ὀρθῆς πίστης, μιλῶντας γιὰ «χριστιανόμετρα» καὶ ἀπευθύνοντας παραινέσεις γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ εἶναι ὁ σωστὸς χριστιανὸς πολιτικός, (δηλαδὴ ὁ ἑαυτός του) σὲ ἀντίθεση προφανῶς μὲ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους «χριστιανοκάπηλους» πολιτικούς. Στὴν προσπάθειά του αὐτή, ἐξέφρασε ἀπὸ καθέδρας καὶ ἀρκετὲς θεολογικὲς ἀσυναρτησίες ποὺ δυστυχῶς δὲν ἔτυχαν ἀπάντησης ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία... 

Μολονότι εἶναι ἀπολύτως σεβαστὸ (κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ) τὸ νὰ μὴν πιστεύει κανεὶς ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἐχθρεύεται τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, εἶναι ὡστόσο πολὺ ἐνοχλητικὸ καὶ προκαλεῖ ἀγανάκτηση, νὰ προσπαθεῖ ἕνα δημόσιο πρόσωπο νὰ ἐμφανίσει τὸν ἑαυτό του ὡς πιστὸ Χριστιανὸ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ πράξεις του δείχνουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Τὴν ὑποκρισία αὐτὴ ἐξ ἄλλου καταδίκασε πολλάκις καὶ ὁ Χριστός μας. Εἶναι χρήσιμο λοιπὸν γιὰ ὅσους πορεύονται μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν πατρίδα, νὰ θυμηθοῦμε ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πράξεις τοῦ κ. Μητσοτάκη, ποὺ ἀποδεικνύουν πέραν πάσης ἀμφιβολίας τὸ ἀντιχριστιανικὸ του μένος καὶ τὴν περιφρόνησή του στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Στὸ ἴδιο πλαίσιο θὰ προσπαθήσουμε στὸ 2ο μέρος τοῦ ἄρθρου νὰ δείξουμε τὴν ἀντίστοιχη ὑποκρισία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου μία ἀποτυχημένη πολιτικὴ στάση, βαπτίζεται «ἐθνικὴ» πολιτική. 

Ὁ κ. Μητσοτάκης λοιπόν : 

1. Ὑπῆρξε ὁ μοναδικὸς πρωθυπουργὸς Ὀρθόδοξης χώρας ποὺ ἔκλεισε ὁλοκληρωτικὰ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας. Παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τὴν περιφρόνησε ἀνακοινώνοντας μὲ ἕνα tweet (στὸ τότε Twitter), τὴν πρωτοφανῆ ἀπόφασή του. Γιὰ τὴν στάση του μάλιστα αὐτὴ ἐπαιρόταν στὸν κ. Τσίπρα σὲ συζήτηση στὴν Βουλὴ (Νοέμ. 2021), ὅτι: «μὴν ξεχνᾶτε πὼς ΕΓΩ ἔκλεισα τὶς ἐκκλησίες καὶ δὲν ἑορτάσαμε πέρυσι Πάσχα»! Ἡ κυβέρνησή του ὄχι ἁπλὰ ἀνέχθηκε ἀλλὰ πρωτοστάτησε μὲ δηλώσεις κορυφαίων ὑπουργῶν στὴν βλασφημία, μέσῳ τῶν συστημικῶν ΜΜΕ, τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς πίστης μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Θείας Εὐχαριστίας , ἀλλὰ καὶ στὸν ἐξευτελισμὸ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Γιὰ τὴν «ὀρθόδοξη» κυβέρνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη ἦταν ἀπαραίτητη ἡ λειτουργία τῶν τραπεζῶν, τῶν supermarkets, τῶν petshops, τὰ ὁποῖα μποροῦσαν νὰ λειτουργήσουν καὶ δὲν ἦταν ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ποὺ στοχοποιήθηκαν ὡς ὁ ὑπ. ἀρ. 1 δημόσιος κίνδυνος. 

2. Μὲ μία σειρὰ βλάσφημων ΚΥΑ (καὶ ὄχι νόμων τῆς Βουλῆς), ἐξευτέλισε τὴν τιμὴ τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων μας, ἀπαγορεύοντας τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἀνάστασης ἀλλὰ καὶ τὶς λιτανεῖες τῶν Ἁγίων, ὄντας ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες ποὺ ἀντιμετώπισε ἐχθρικὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἀπαγορεύοντας ἐμμονικὰ ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴν θεία λειτουργία σὲ ἀνοικτοὺς χώρους, καθὼς καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων στὴν θάλασσα. Γιὰ τὸν κ. Μητσοτάκη δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα στὸ νὰ στοιβαχτοῦν σὰν σαρδέλες 100 ἄτομα σὲ ἕνα ἀστικὸ λεωφορεῖο, ἀλλὰ ὑπῆρχε πρόβλημα νὰ τελεστεῖ Θεία Λειτουργία στὸν τεράστιο ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μὲ παραπάνω ἀπὸ 9 ἢ 25 ἄτομα ἀναλόγως μὲ τὴν χρονικὴ στιγμὴ (θυμόμαστε ὅλοι τὶς γελοῖες ἀντίστοιχες ἀπαγορεύσεις). Μὲ παρανοϊκὸ σκεπτικὸ ἐπέβαλε τὴν διήμερη Ἀνάσταση τὸ 2021 διότι «ὁ ἑορτασμὸς μετὰ τὶς 12 τὰ μεσάνυχτα ἐνεῖχε ὑγειονομικοὺς κινδύνους σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἑορτασμὸ τρεῖς ὧρες νωρίτερα». Τὸ γεγονὸς ὅτι δύο ἡμέρες μετὰ καταργήθηκε ἡ ἀνόητη αὐτὴ διάταξη δείχνει ὅτι μοναδικὸς σκοπὸς τῆς περίφημης αὐτῆς ΚΥΑ τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη, ἦταν νὰ ταπεινώσει καὶ νὰ ἐξευτελίσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ! 

3. Ὑπῆρξε ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ὀρθόδοξη χώρα ποὺ ἔστειλε δυνάμεις τῆς ἀσφάλειας νὰ εἰσβάλουν σὲ ναούς, νὰ συλλάβουν ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου γιατί διέπραξαν τὸ «ἔγκλημα» νὰ μεταδώσουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ στοὺς πιστούς, ἐνῷ δὲν δίστασε νὰ ὁδηγήσει στὰ δικαστήρια ἀκόμη καὶ ἀρχιερεῖς (βλ. περίπτωση Σεβ. Μητροπ. Κερκύρας Νεκτάριου) γιὰ τὸ «ἔγκλημα» τῆς τέλεσης Λιτανείας ἐντὸς τοῦ ναοῦ γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἀκριβῶς τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ποὺ εἶχε σώσει τὴν Κέρκυρα ἀπὸ ἀπείρως πιὸ θανατηφόρο πανδημία πανώλης τὸ 1629. 

4. Ὑπῆρξε ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ κυβέρνηση ὀρθόδοξης χώρας ποὺ προσπάθησε (ἀσχέτως ἂν δὲν τὸ πέτυχε ἀπόλυτα) νὰ ἐπιβάλει ὄχι μόνο τὴν ὑποχρεωτικὴ μασκοφορία στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου σὲ αὐτούς, ἂν κανεὶς δὲν διέθετε πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ, ξεπερνῶντας στὸ σημεῖο αὐτό, ἀκόμη καὶ τὴν μουσουλμανικὴ Ἀλβανία ὅπου ὁ αὐταρχικὸς Ἔντι Ράμα σεβάστηκε τοὺς χώρους λατρείας, δὲν ἐπέτρεψε εἴσοδο τῆς ἀστυνομίας σὲ αὐτοὺς καὶ δὲν κινήθηκε νομικὰ ἐναντίον κληρικῶν.

5. Ἡ «θεοφοβούμενη» κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας διὰ τοῦ κ. Κ. Καραμανλῆ, «ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ» ἀπαγόρευσε τὴν προβολὴ σὲ δημόσιο χῶρο τοῦ Ἀττικοῦ Μετρό, διαφημιστικῆς προβολῆς γιὰ τὴν ἱερότητα τῆς Ζωῆς. (Ἰαν. 2020). Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀποδοκίμασε καὶ ὑποχρέωσε ἄμεσα σὲ ἀναδίπλωση τὸν εὐρωβουλευτὴ τοῦ κόμματος κ. Κυμπουρόπουλο ὅταν ὁ τελευταῖος τόλμησε νὰ δηλώσει στὸ εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ «δικαίωμα στὴν ἔκτρωση» ὑπάρχει καὶ τὸ «δικαίωμα στὴν Ζωή»! (Μάρτιος 2021) 

6. Σταδιακὰ καὶ μὲ πρόσχημα τὴν πανδημία ἡ κυβέρνηση μείωσε στὸ ἐλάχιστο τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν στὰ σχολεῖα, κατάργησε τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἔχει σχεδὸν ἐξαφανίσει τὴν θρησκευτικὴ ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἑλληνόπουλων. 

7. Τὸ πλέον συγκλονιστικὸ ὡστόσο εἶναι ἡ προκλητικὴ ψήφιση τὸν περασμένο Φεβρουάριο τοῦ γνωστοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν. Ἡ προώθηση τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ ἔγινε σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν θέληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόλυτη καὶ ἐκπεφρασμένη ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, τὴν ὁποία βεβαίως ὁ κ. Μητσοτάκης ἔγραψε στὰ «παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του». Ἡ σύγκριση μὲ τὴν κυβέρνηση τῆς ἐπίσης ὀρθόδοξης Γεωργίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ ποὺ ἔδειξε αὐτὴ στὶς θέσεις τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας γιὰ τὸ θέμα τῆς οἰκογένειας καὶ τὸ ζήτημα τῶν ΛΟΑΤΚΙ εἶναι δυστυχῶς συντριπτικὴ γιὰ τὴν κυβέρνησή μας. Πρόσφατα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη Γεωργίας Ἠλία Β΄, ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀνακήρυξε τὴν 17η Μαΐου ὡς «ἡμέρα τῆς ἱερότητας τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ σεβασμοῦ στοὺς γονεῖς». Φέτος ἡ κυβέρνηση τῆς Γεωργίας προσχώρησε στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας, κηρύσσοντας ἐπίσημη ἀργία αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ ἔτσι δόθηκε ἡ εὐκαιρία στὸ εὐρὺ κοινὸ νὰ συμμετάσχει στὴν ἑορταστικὴ πομπή. Παράλληλα πολλοὶ ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι καὶ οἱ οἰκογένειές τους ἔλαβαν μέρος στὴν ἑορταστικὴ πομπὴ μὲ ἐπισήμους νὰ δηλώνουν πώς «...Τὸ γεωργιανὸ κράτος στεκόταν καὶ στέκεται στὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς Χριστιανικῆς πίστης καὶ πιστεύει ὅτι ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια ἐξασφαλίζει τὴ δύναμη τοῦ κράτους μας». 

Θὰ μπορούσαμε νὰ παρουσιάσουμε δεκάδες ἄλλα περιστατικὰ ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ σχέση τοῦ κ. Μητσοτάκη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ ἐπιφανειακὴ καὶ περιορίζεται μόνο σὲ ἕνα βιαστικὸ σταυροκόπημα καὶ σὲ ἕνα τυπικὸ ἄναμμα κεριοῦ ὅταν βρίσκεται στοὺς ἱεροὺς ναούς. Εἶναι ἐμφανὲς ἐξάλλου σὲ κάθε καλόπιστο παρατηρητή, ὅτι βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ νερά του σὲ τέτοια περιβάλλοντα καὶ ὅσο καὶ ἂν ὑπάρχουν δεκάδες image makers καὶ ἐπικοινωνιολόγοι ἀπὸ πίσω του, δὲν αἰσθάνεται ἄνετα στοὺς ἱεροὺς χώρους εἰδικὰ ἂν ἀπέναντί του ἔχει κληρικοὺς ποὺ δὲν ἐλέγχει. Θὰ περιοριστοῦμε σὲ δύο ἀναφορὲς ποὺ κάνει ὁ ἴδιος του συχνὰ τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ οἱ ὁποῖες δείχνουν ὅτι ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη ἔχει βαθιὰ μεσάνυχτα καὶ ὅτι δυστυχῶς πᾶνε χαμένα τὰ χρήματα τῶν συμβούλων του, ποὺ προσπαθοῦν νὰ τοῦ φιλοτεχνήσουν ἕνα προφὶλ θεοσεβούμενου ἡγέτη. 

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἡ πίστη εἶναι ἰδιωτικὴ ὑπόθεση τοῦ καθενὸς πιστοῦ καὶ ἄρα δὲν χρειάζεται ἢ δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ἀποδεικνύεται καὶ μὲ ἀντίστοιχα ἔργα. Δὲν μετριέται δηλαδὴ μὲ «χριστιανόμετρα» (ὅρο ποὺ τοῦ ἀρέσει νὰ χρησιμοποιεῖ συχνὰ) ἀλλὰ ἀφορᾶ τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο καὶ συνεπῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ. Μπορεῖ ὁ ἴδιος του δηλαδή, νὰ προβάλλεται ὡς πιστός, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ποδοπατᾶ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀνέχεται ἢ ὑποδαυλίζει τὴν βλάσφημη πολεμικὴ ἐναντίον τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Θείας Εὐχαριστίας (νὰ θυμηθοῦμε τὶς βλάσφημες δηλώσεις ὑπουργῶν του γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία μὲ ἐκφράσεις ὅπως σάλια, κουταλάκια, πετσετάκια γιὰ τὸ μάκτρο καὶ τὴν ἁγία λαβίδα, κ.ἄ.). Θὰ ἦταν πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ μαθαίναμε τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Μητσοτάκη, ἂν βρισκόταν ἔστω καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ τοῦ φιλοτεχνοῦν τὸ ἀψεγάδιαστο προφίλ του καὶ τὸν ρωτοῦσε κάποιες ἁπλὲς βασικὲς ἐρωτήσεις, ὅπως ἂν στὰ ἀλήθεια πιστεύει ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός: 1. ὅτι ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν κόσμο, 2. ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὄντως Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, 3. ὅτι ἡ Ἐξομολόγηση σβήνει τὶς ἁμαρτίες μας, 4. ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους κ.ἄ. 

Ἡ δεύτερη, ἡ ὁποία δυστυχῶς λέχθηκε μπροστὰ σὲ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ τύχει ἀπαντήσεως, εἶναι ἡ «ἐπαινετικὴ» ἀναφορὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸν φιλανθρωπικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν συμβολή της στὸν τομέα τῆς κοινωνικῆς στήριξης, στὸν ὁποῖο ὀφείλουν πολιτεία καὶ ἐκκλησία νὰ συνεργασθοῦν. Ἡ ἀναφορὰ αὐτή, ἐνῷ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς θεμιτὴ ἀπὸ ἕναν ἡγέτη ὁποιασδήποτε ἄλλης χώρας, ἢ καὶ ἀπὸ τὸν προηγούμενο πρωθυπουργό, τὸν κ. Τσίπρα, (ἄθεο κατὰ δήλωσή του) εἶναι ἀπαράδεκτη ὅταν ἐκφέρεται ἀπὸ τὰ χείλη πολιτικοῦ, ποὺ δηλώνει πιστὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ὁ κ. Μητσοτάκης λέει κατάμουτρα στὴν Ἐκκλησία ὅτι τὴ θεωρεῖ ἁπλὰ ὡς ἕνα ἐξέχον φιλανθρωπικὸ σωματεῖο καὶ ὡς μία κοινωνικὴ ὀργάνωση ποὺ ὀφείλει νὰ καλύπτει τὶς τρῦπες στὴν κοινωνικὴ πολιτικὴ τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης. Γιὰ τὸν κ. Μητσοτάκη εἶναι ἄγνωστο τὸ γεγονὸς ὅτι σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι νὰ καλύψει τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν (αὐτὸ εἶναι δευτερεῦον τῆς κύριας ἀποστολῆς της) ἀλλὰ νὰ ὁδηγήσει τοὺς πιστοὺς στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Φαίνεται ἐπίσης νὰ ἀγνοεῖ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ ἐπὶ Βυζαντίου καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας καὶ στὰ νεώτερα χρόνια, ὅτι δηλαδή, ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ὑπῆρξε δεκανίκι τοῦ κράτους ἀλλὰ συνοδοιπόρος του, Ἑλληνοσώτειρα καὶ Κιβωτὸς τοῦ Γένους. 

Ἕνας δεύτερος τομέας στὸν ὁποῖο ὁ πρωθυπουργὸς καὶ στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας καυχῶνται γιὰ τὴν «Ἐθνικὴ πολιτική», τὴν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι ἀσκοῦν, εἶναι καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα. Ἡ πραγματικότητα δυστυχῶς εἶναι πολὺ διαφορετική. Ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ὑπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος, ὡς πρωθυπουργός, δὲν ἔχει ἀναφέρει ΠΟΤΕ τὸν ὅρο ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ἢ Βορειοηπειρῶτες, βαρύνεται μὲ σειρὰ σφαλμάτων στὸ ἐθνικὸ θέμα ἀπὸ τὴν προηγούμενη κιόλας τετραετία. Ἐπισημαίνουμε τὰ βασικότερα: 

1. Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἦταν αὐτὴ ποὺ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, ἀπέκλεισε ἄσπλαχνα ὅλους τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴν μητέρα πατρίδα ἀναγκάζοντάς τους νὰ ὑποβάλλονται σὲ πολυδαίδαλες, πολύχρονες καὶ πολυδάπανες διαδικασίες, γιὰ νὰ μπορέσουν (ἂν τελικὰ τὸ κατόρθωναν) νὰ ἔλθουν γιὰ περίθαλψη στὴν μητέρα πατρίδα. Χαρακτηριστικὰ Ἕλληνας ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ μὲ ἑλληνικὴ ταυτότητα, ἂν χρειαζόταν νὰ πάει στὴν Καστοριὰ (1 ὥρα ἀπόσταση) ἔπρεπε νὰ τὸ κάνει εἴτε μέσῳ Κακαβιᾶς, εἴτε μέσῳ Σκοπίων. Τὴν πολιτικὴ αὐτὴ δὲν εἶχαν οἱ γειτονικὲς βαλκανικὲς χῶρες οἱ ὁποῖες γιὰ τοὺς ὑπηκόους τους εἶχαν πάντα ἀνοικτὰ τὰ σύνορα, ὑπὸ συγκεκριμένες βεβαίως ἰατρικὲς προϋποθέσεις. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ αὐταπάρνηση, μὲ δική τους πρωτοβουλία, ὁρισμένων διπλωματῶν μας καὶ στελεχῶν τῆς βορειοηπειρωτικῆς κοινότητας, ποὺ βοήθησαν νὰ ὑπερκερασθοῦν δυσκολίες, θὰ θρηνούσαμε ἑκατοντάδες ζωὲς ἡλικιωμένων ἀπὸ τὴν ἀναλγησία τῆς μητέρας πατρίδας! 

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 

2. Ἡ ΝΔ συνέχισε τὴν κοροϊδία τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων στὸ ζήτημα τῶν συντάξεων τῶν ὑπερηλίκων ὁμογενῶν, τάζοντας δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὑποσχέσεις τὶς ὁποῖες δὲν κατόρθωσε νὰ ἐκπληρώσει ἀκόμη, μετὰ ἀπὸ 5 ἔτη διακυβέρνησης, ἀναγκάζοντας πολλοὺς συμπατριῶτες μας νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους στὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ πολυδιαφημισμένη ρύθμιση τοῦ θέματος λίγες ἡμέρες πρὶν τὶς τελευταῖες βουλευτικὲς ἐκλογές, ἀπέκλειε μὲ δικολαβίστικα τερτίπια τὴν μεγάλη πλειοψηφία τῶν δικαιούχων ἀπὸ τὸ ἐπίδομα. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

3. Στὰ 5 χρόνια τῆς διακυβέρνησής της, ἡ ΝΔ δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ νὰ προστατεύσει τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα, μὲ τὰ περιστατικὰ ἐκφοβισμοῦ, παραβίασης δικαιωμάτων καὶ τὶς ἁρπαγὲς ἀτομικῶν, κοινοτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν νὰ εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη. Σιώπησε ἐπιδεικτικὰ στὴν συγκάλυψη τῆς δολοφονίας τοῦ ὁμογενοῦς Κωνσταντίνου Κατσίφα, γιὰ τὴν ὁποία τὸ καθεστώς τοῦ Ράμα δὲν ἔχει λογοδοτήσει. Ἡ οἰκογένεια τοῦ ἐθνομάρτυρα δὲν ἔχει καμία βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὸν ἀγῶνα της γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη ἐδῶ καὶ 5,5 χρόνια. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 

4. Ἡ πολυδιαφημισμένη ἐπίσκεψη Μητσοτάκη στὴν Βόρειο Ἤπειρο ποὺ ἀναβλήθηκε γιὰ ἀστείους λόγους στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου 2022, γιὰ νὰ γίνει τελικὰ 3 ἑβδομάδες μετά, δημιούργησε ἐλπίδες, ἂν καὶ δὲν περιποιεῖ τιμὴ στὴν πατρίδα μας τὸ γεγονός, ὅτι χρειάστηκε νὰ περάσουν 30 χρόνια γιὰ νὰ ἐπισκεφτεῖ ξανὰ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ὡστόσο ἔμεινε μόνο στὰ λόγια. Μὲ βάση τὴν ἐπίσκεψη αὐτή, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη, προέβη σὲ μία ἄνευ προηγουμένου ἐπίθεση φιλίας πρὸς τὸν Ἀλβανὸ Πρωθυπουργό, πιστεύοντας ὅτι θὰ τὸν ἐξευμενίσει, γιὰ νὰ κρατήσει ἀνεκτικὴ στάση στὶς δημοτικὲς ἐκλογές τοῦ Μαϊου 2023. Ἔφτασε στὸ σημεῖο μάλιστα νὰ παραχωρήσει καὶ τὸ Ζάππειο Μέγαρο (μὲ ἐμφανή τὴν σημειολογικὴ παραφωνία) γιὰ νὰ ἐκτεθοῦν τὰ ἀμφίβολης καλλιτεχνικῆς ἀξίας ἔργα τοῦ κ. Ράμα, ἐνῷ καὶ ὁ κ. Δένδιας ὡς ΥΠ.ΕΞ. τότε, μὲ δηλώσεις καὶ ἐπισκέψεις στὴν ἀλβανικὴ πρεσβεία τόνιζε συνεχῶς τὴν ἑλληνοαλβανικὴ φιλία. Ὅλα αὐτὰ βέβαια ὁ κ. Ράμα τὰ ἔγραψε στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του καὶ μὲ πολλὴ ἄνεση κυριάρχησε μὲ τοὺς δικούς του ὑποψηφίους στοὺς δύο ἑλληνικοὺς δήμους Φοινίκης καὶ Δροπόλεως μὲ συντριπτικὰ ποσοστὰ ψήφων τὰ ὁποῖα προῆλθαν ἀπὸ ἐκφοβισμούς, νοθεία, ἀλλὰ καὶ ἐξαγορὰ ψήφων, ἀναλόγως μὲ τὴν περίσταση. Ἡ ἐπίσημη Ἑλλάδα παρακολούθησε ἀδιάφορη τὴν ἅλωση τῶν δύο αὐτῶν δήμων. Μάλιστα ἡ τωρινὴ κυβέρνηση γιὰ πρώτη φορὰ δὲν κάλυψε οὔτε τὸ κόστος τῶν λεωφορείων γιὰ τὴν μετάβαση τῶν ὁμογενῶν στὶς ἑστίες τους, κάτι ποὺ ἔκαναν παγίως ὅλες οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἀπὸ τὸ 1991 ὡς τὸ 2018. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 

5. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ, μὲ πληθώρα κορυφαίων στελεχῶν της, ἐνδιαφέρθηκε ἰδιαίτερα γιὰ τὶς ἐκλογὲς στὸ δῆμο Χειμάρας, στηρίζοντας τὸν ἀγωνιστὴ ὑποψήφιο δήμαρχο Φρέντη Μπελέρη. Ἀπέτυχε ὡστόσο νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ κ. Ράμα ἦταν ἀποφασισμένος νὰ μὴν ἐπιτρέψει ἐλεύθερες ἐκλογὲς καὶ ὅτι δὲν θὰ δίσταζε νὰ χρησιμοποιήσει κάθε μέσο γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό του. Γιὰ αὐτὸ καὶ αἰφνιδιάστηκε μὲ τὴν σύλληψη τοῦ μετέπειτα ἐκλεγέντος δημάρχου καὶ μὴν ἔχοντας προετοιμαστεῖ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό, ἐδῶ καὶ 12 μῆνες γελοιοποιεῖται μὲ ἀλληλοαναιρούμενα μηνύματα, ἄλλοτε συνδιαλλαγῆς καὶ ἄλλοτε σκληρῆς γραμμῆς. Ἡ ἐπαμφοτερίζουσα αὐτὴ στάση βεβαίως δὲν δυσκολεύει καθόλου τὸν Ράμα ποὺ παρακολουθεῖ τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ αὐτοεξευτελίζεται, καθὼς κορυφαῖοι παράγοντες τοῦ διαρρέουν εἰδήσεις περὶ «σκιῶν» στὴν ὑπόθεση Μπελέρη καὶ δύο γραμμῶν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Ἡ παλινωδία αὐτὴ ἔκανε ὅλους τοὺς ὑγιῶς σκεπτόμενους πολῖτες νὰ ἀναρωτιοῦνται ποιός κυβερνᾶ τελικὰ τὸν τόπο, ὁ πρωθυπουργὸς ἢ οἱ συγκεκριμένοι «εἰδικοὶ» στὸ ΥΠ.ΕΞ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 

6. Είναι κοινὴ πεποίθηση στὴν Βόρειο Ἤπειρο ὅτι ὁ Ἔντι Ράμα ἔχει πετύχει στὴν προσπάθειά του νὰ ἐλέγξει ἀπόλυτα τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα. Ἔχει στείλει μὲ κάθε σαφήνεια μήνυμα πρὸς ὅλους, ὅτι ὅποιος τολμάει νὰ σηκώσει κεφάλι καὶ νὰ ἀντιστέκεται στὴν ἐξουσία του, θὰ ἐξοντώνεται, εἴτε κυριολεκτικὰ (περίπτωση Κων. Κατσίφα), εἴτε πολιτικά - δικαστικὰ (περίπτωση Φρέντη Μπελέρη). Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη δὲν θέλησε καὶ δὲν προσπάθησε ποτὲ νὰ ἀπαντήσει στὸν αὐταρχισμὸ καὶ τὰ συνεχή δικαστικὰ πραξικοπήματα τοῦ Ράμα. Ἔσκυψε τὸ κεφάλι, ἀποδεχόμενη τὴν ἧττα της στὸ διπλωματικὸ «μπρὰ ντὲ φὲρ» ποὺ ἐξελίχθηκε τὸν τελευταῖο χρόνο, ἀποδεικνύοντας ὅτι δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑπερασπίσει τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου! Γιὰ νὰ ἀμβλύνει ὡστόσο τὶς ἐντυπώσεις καὶ νὰ περιορίσει τὶς ἐκλογικὲς ζημιὲς πρὸς τὰ δεξιά της, ὅπως παραδέχονται δημόσια πολλὰ στελέχη τῆς (βλ. κ. Χριστοφιλοπούλου κ.α.) προώθησε τὸν κ. Μπελέρη στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τοῦ κόμματος. Ἀκόμη καὶ αὐτὸ ὅμως, δὲν τὸ ἔκανε μὲ τὴν σοβαρότητα ποὺ θὰ ἔπρεπε, ἐκθέτοντας τὸν ἀγωνιστὴ δήμαρχο Χειμάρας (ποὺ συγκέντρωσε στὸ πλευρό του ὅλο τὸν ἑλληνικὸ πολιτικὸ κόσμο) σὲ μιὰ πολυήμερη κοροϊδία γιὰ τὸ ἂν θὰ μπεῖ τελικὰ ἢ ὄχι στὸ ψηφοδέλτιο, ἢ ἂν θὰ μπεῖ στὴ θέση του ὁ γιός του ἢ κάποιος ἄλλος. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη δέχεται ἐμμέσως νὰ ἀποσύρει τὸν κ. Μπελέρη ἀπὸ τὴν Χειμάρα βγάζοντας ἕνα ἐνοχλητικὸ ἀγκάθι ἀπὸ τὰ πλευρὰ τοῦ Ράμα. Αὐτὴ μάλιστα τὴν ὑποχώρηση τὴν βαπτίζει ξεδιάντροπα ἐθνικὴ πολιτική! Ὄχι κύριοι τῆς ΝΔ, ἐθνικὴ πολιτικὴ θὰ ἦταν νὰ ἐξασφαλίζατε τὶς προϋποθέσεις , ὥστε ἡ βούληση τοῦ λαοῦ τῆς Χειμάρας νὰ γίνει σεβαστὴ ἀπὸ τὸ καθεστὼς Ράμα! 

7. Ἡ τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ κ. Ράμα στὴν Ἀθήνα ποὺ ἔγινε ἀποδεκτὴ χωρὶς καμία ἀντίδραση ἀπὸ τὴν «συνετὴ» κυβέρνηση Μητσοτάκη, ἔδειξε πεντακάθαρα ποιός ἔχει τὸ πάνω χέρι στὶς διμερεῖς σχέσεις. Ὁ κ. Ράμα ἦρθε ἐδῶ, προκάλεσε καὶ ἐκβίασε ἀνοιχτὰ γιὰ νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἐκδήλωση, ἔθεσε θέμα ἀλβανικῆς κοινότητας στὴν Ἑλλάδα, ἔθεσε ἐμμέσως θέμα Τσάμηδων, ἔθεσε θέμα ξαναγραψίματος τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας «μὲ τὴν προσφορά (;) τῶν Ἀλβανῶν στὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση» καὶ κοκορεύτηκε ὅτι οἱ Ἕλληνες στὴν Ἀλβανία περνᾶνε καλά!

Γιὰ κάθε καλόπιστο παρατηρητὴ εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὰ ὅσα προαναφέραμε, ὅτι γιὰ τὸν «πιστὸ Χριστιανὸ» κ. Μητσοτάκη, ἡ ἀποδόμηση τοῦ ρόλου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ διάλυση τοῦ θεσμοῦ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας, εἶναι πολὺ πιὸ ψηλὰ στὸ προσωπικὸ του ἀξιακὸ σύστημα ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Γιὰ τὴν πανίσχυρη μειονότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων ποὺ ἀπολαμβάνει τὴν προστασία τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ καὶ σχεδὸν ὁλόκληρου τοῦ «πολιτισμένου» δυτικοῦ κόσμου, ὁ κ. Μητσοτάκης δίχασε τὸν ἑλληνικὸ λαό, καὶ περιφρόνησε κυνικὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς παραδόσεις μας, πανηγυρίζοντας μάλιστα ἐπιδεικτικὰ γιὰ τὴν «νίκη» του! Γιὰ τὴν ἀνυπεράσπιστη Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου ποὺ περιμένει προστασία καὶ στήριξη μόνο ἀπὸ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, «ἔβαλε τὴν οὐρὰ στὰ σκέλια» καὶ ἀποδέχθηκε πανηγυρικὰ τὴν ἧττα του ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργό! Μπορεῖ βεβαίως νὰ ἰσχυρισθεῖ κάποιος, ὅτι ὡς ἐκεῖ φτάνουν οἱ δυνατότητες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβέρνησής μας, ἀλλὰ αὐτὸ δυστυχῶς γιὰ τὴν πατρίδα μας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!

Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, 

Φιλόλογος - Μέλος ΣΦΕΒΑ 

www.orthodoxia-ellhnismos532.html?m=1


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη