Αποκάλυψη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει drone υποβρύχια!

Συνεργασία εργαστηρίων ΕΜΠ για την κατασκευή προηγμένων πειραματικών διατάξεων! Kατασκευή πρότυπου σκάφους με ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και αυξημένη πολυπλοκότητα.

To Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών συνεργάστηκε επιτυχώς με το Εργαστήριο Προηγμένων & Συνθέτων, Νανοϋλικών, Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας (R-NanoLab) της Σχολής Χημικών Μηχανικών για την κατασκευή πρότυπου σκάφους με ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και αυξημένη πολυπλοκότητα. Ειδικότερα, η μελέτη αφορούσε την κατασκευή μη-επανδρωμένου θαλάσσιου οχήματος (Unmanned Surface Vehicle– USV) και αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος (Autonomous Underwater Vehicle – AUV).Σχήμα 1: Αυτόνομο υποβρύχιο όχημα (αριστερά) και προωστήρια διάταξη (δεξιά).

Το ξύλινο πρότυπο του σκάφους και του υποβρυχίου οχήματος κατασκευάστηκε από το προτυποποιό (ΕΤΕΠ) κ. Γ. Μυλωνά. Η προωστήρια εγκατάσταση, όμως, του AUV ήταν αρκετα πολύπλοκη για να κατασκευαστεί από ξύλο στο προτυποποιείο του ΕΝΘΥ.

Για τη λεπτομερή μοντελοποίηση της προωστήριας διάταξης (thruster) του αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος, AUV, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία της τριδιάστατης (3D) εκτύπωσης. Η κατασκευή κατέστη εφικτή μέσω του εργαστηρίου R–NanoLab, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε τεχνικές προσθετικής κατασκευής.Σχήμα 2: Τριδιάστατα εκτυπωμένο πρότυπο προωστήριας διάταξης (thruster).

Η μελέτη και παραμετροποίηση της 3D εκτύπωσης της προωστήριας διάταξης πραγματοποιήθηκε από τον Υ.Δ. Κωνσταντίνο Ζαφείρη, μέλος του εργαστηρίου R–NanoLab. Για την άμεση, οικονομική και ακριβή απόδοση του προτύπου, έγινε εκτενής μελέτη παραμέτρων και κατασκευάστηκε ψηφιακό αρχείο του αντικειμένου, κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις 3D εκτύπωσης. Η προσθετική κατασκευή του προτύπου πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνικής εναπόθεσης τήγματος θερμοπλαστικού υλικού (Fused Filament Fabrication).Σχήμα 3: Το πρότυπο του μη-επανδρωμένου οχήματος (USV) στο χώρο προτύπων του ΕΝΘΥ.

Το πρότυπο του σκάφους USV μαζί με το AUV δοκιμάστηκε στην Πειραματική Δεξαμενή Ρυμούλκησης Προτύπων του ΕΝΘΥ από τους Δρ Δ. Λιαροκάπη (ΕΕΔΙΠ) και Ι. Τραχανά (ΕΤΕΠ). Πραγματοποιήθηκαν πειράματα τόσο αντίστασης σε ήρεμο νερό, όσο και δυναμικής συμπεριφοράς σε κυματισμούς. Η πλήρης περιγραφή των πειραμάτων και των αποτελεσμάτων αυτών υπάρχουν στην τεχνική έκθεση του ΕΝΘΥ με αρ. NAL-346-F-2020. Η πειραματική μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια της ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών στο ΕΝΘΥ.

Γρ. Γρηγορόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής ΕΝΘΥ

Κ. Α. Χαριτίδης, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής R–NanoLab

infognomonpolitics.gr

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη