Μελέτη για τα εμβόλια Covid19 σε θηλυκούς αρουραίους προκαλέι σοκ στην επιστημονική κοινότητα – έκαναν απογόνους με συμπτώματα αυτισμού και χαμηλό αριθμό νευρώνων στον εγκέφαλο.


Μια μελέτη με κριτές από την Τουρκία ανακάλυψε ότι θηλυκοί αρουραίοι στους οποίους έγινε ένεση με εμβόλια mRNA COVID-19 γέννησαν απογόνους που παρουσίαζαν σοβαρά συμπτώματα αυτισμού και χαμηλότερο αριθμό νευρώνων στον εγκέφαλο. Που με απλά λόγια σημαίνει χαμηλό μέσο δείκτη ευφυΐας

Η μελέτη με κριτές, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurochemical Research στις 10 Ιανουαρίου, εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ των εμβολίων mRNA του COVID-19 και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, με έμφαση στον αυτισμό. Ανέλυσε τους εγκύους αρουραίους στους οποίους έγινε ένεση με εμβόλια mRNA της Pfizer για τον COVID-19 κατά τη διάρκεια της κύησης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εμβόλια είχαν «βαθύ αντίκτυπο σε βασικές νευροαναπτυξιακές οδούς», με τους άρρενες απογόνους να παρουσιάζουν «έντονες συμπεριφορές αυτισμού, που χαρακτηρίζονταν από σημαντική μείωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς».

«Επιπλέον, υπήρξε μια σημαντική μείωση στον αριθμό των νευρώνων σε κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου, υποδεικνύοντας πιθανό νευροεκφυλισμό ή μειωμένη νευροανάπτυξη. Οι αρσενικοί αρουραίοι παρουσίασαν επίσης μειωμένη κινητική απόδοση, που αποδεικνύεται από μειωμένο συντονισμό και ευκινησία».

Στη μελέτη, οι θηλυκοί αρουραίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Οι αρουραίοι της Ομάδας 1 έλαβαν ενδομυϊκή ένεση φυσιολογικού ορού τη δέκατη τρίτη ημέρα της κύησης, ενώ οι αρουραίοι της Ομάδας 2 έλαβαν εμβόλια Pfizer την ίδια ημέρα. Υπήρχαν επτά θηλυκοί αρουραίοι στην Ομάδα 1 και οκτώ στην Ομάδα 2, συνολικά 15 αρουραίοι. Από αυτούς γεννήθηκαν 41 απόγονοι—20 από την ομάδα με φυσιολογικό ορό και 21 από τους εμβολιασμένους. Οι απόγονοι υποβλήθηκαν σε πολλαπλά τεστ συμπεριφοράς 50 ημέρες μετά τη γέννησή τους, με τους ερευνητές να σημειώνουν τις επιδόσεις τους:

  • Τεστ ανοιχτού πεδίου, το οποίο δοκίμασε γενική κινητική δραστηριότητα και άγχος.
  • Ανατροφή που προκαλείται από καινοτομία, η οποία αξιολόγησε τους απογόνους για τις διερευνητικές τους συμπεριφορές.

  • Τεστ κοινωνικότητας και κοινωνικής καινοτομίας τριών θαλάμων, που αξιολόγησε την κοινωνικότητα των απογόνων.
  • Τεστ Rotarod, το οποίο ανέλυσε τις κινητικές δεξιότητες και την αντοχή των απογόνων.

Οι ερευνητές βρήκαν μια «σημαντική διαφορά» μεταξύ αρσενικών και θηλυκών στην ομάδα του εμβολίου όσον αφορά τον κινητικό συντονισμό και την ισορροπία, με τους αρσενικούς απογόνους να παρουσιάζουν «πιο έντονες» μειωμένες ικανότητες.

Σε τεστ κοινωνικότητας, οι αρσενικοί απόγονοι στην ομάδα του εμβολίου φάνηκαν να περνούν «σημαντικά λιγότερο χρόνο» με αρουραίους που τους ήταν ξένοι σε σύγκριση με τους αρσενικούς απογόνους της ομάδας με φυσιολογικό ορό.

Αυτή η διαφορά δεν υπήρχε κατά τη σύγκριση των θηλυκών απογόνων της ομάδας του εμβολίου με τους θηλυκούς απογόνους της ομάδας αλατούχου ορού.

Τα ευρήματα «υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης του φύλου ως βιολογικής μεταβλητής στην έρευνα εμβολίων και υπογραμμίζουν την ανάγκη για στοχευμένες μελέτες για την περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών των ειδικών επιδράσεων».

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας, με τους συγγραφείς να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Αφού εξετάστηκαν οι απογόνοι επίμυες, οι ερευνητές τους έκαναν ευθανασία, εξήγαγαν τον εγκέφαλό τους και τους υπέβαλαν σε βιοχημικές και ιστολογικές αξιολογήσεις. Η ιστολογία αναφέρεται στη μικροσκοπική δομή οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Αυτοί οι απόγονοι είχαν «σημαντικά μειωμένο αριθμό νευρώνων» σε ορισμένες περιοχές του ιππόκαμπου σε σύγκριση με τα αρσενικά από την ομάδα φυσιολογικού ορού. Ο ιππόκαμπος είναι το μέρος του εγκεφάλου που είναι επιφορτισμένο με το σχηματισμό νέων αναμνήσεων, μάθησης και συναισθημάτων.

Ομοίως, ο αριθμός των κυττάρων Purkinje στην παρεγκεφαλίδα ήταν επίσης «σημαντικά χαμηλότερος» στους αρσενικούς απογόνους της ομάδας του εμβολίου. Τα κύτταρα Purkinje είναι ένας τύπος νευρώνων που βρίσκεται στον εγκέφαλο.

«Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές» μεταξύ των γυναικών της ομάδας του εμβολίου και του αλατούχου ορού όσον αφορά τον αριθμό των νευρώνων στον ιππόκαμπο ή στον αριθμό των κυττάρων Purkinje.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τα επίπεδα BDNF στον εγκέφαλο και την έκφραση του γονιδίου WNT μεταξύ των απογόνων.

Η BDNF είναι μια πρωτεΐνη που επηρεάζει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η πρόκληση νέας νευρωνικής ανάπτυξης, η πρόληψη του θανάτου των υφιστάμενων εγκεφαλικών κυττάρων και η υποστήριξη των γνωστικών λειτουργιών. Τα χαμηλά επίπεδα BDNF έχουν συνδεθεί με κακή νευρική ανάπτυξη, νόσο Αλτσχάιμερ και δυσλειτουργία των νευροδιαβιβαστών.

Εν τω μεταξύ, το WNT έχει συνδεθεί με την έκκριση πρωτεϊνών σηματοδότησης που εμπλέκονται στη νευροανάπτυξη.Τόσο στους άρρενες όσο και στους θηλυκούς απογόνους της ομάδας του εμβολίου, τα επίπεδα του BDNF στον εγκέφαλο βρέθηκαν να είναι «σημαντικά μειωμένα» σε σύγκριση με τα αντίστοιχα από την ομάδα με φυσιολογικό ορό.

Η έκφραση του γονιδίου WNT ήταν «σημαντικά μειωμένη» στους αρσενικούς απογόνους της ομάδας του εμβολίου σε σύγκριση με τους άρρενες από την ομάδα με φυσιολογικό ορό. Στα θηλυκά, οι απόγονοι από την ομάδα του εμβολίου εμφάνισαν «μη σημαντικά υψηλότερη» έκφραση γονιδίου WNT από την ομάδα με αλατούχο διάλυμα.

«Το εμβόλιο mRNA του COVID-19 φαίνεται να προκαλεί συμπεριφορές που μοιάζουν με αυτισμό σε αρσενικούς αρουραίους, επηρεάζοντας τις οδούς WNT και BDNF και στα δύο φύλα», ανέφερε η μελέτη. «Αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα για το φύλο δίνει έμφαση σε ερωτήματα σχετικά με την επίδραση του εμβολίου στη λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου».

«Υπάρχει αξιοσημείωτα υψηλότερος επιπολασμός της ASD (διαταραχή του φάσματος του αυτισμού) στους άνδρες από τις γυναίκες, υποδεικνύοντας έμφυτους βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση νευροαναπτυξιακών διαταραχών με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των φύλων».Οι συγγραφείς ζήτησαν να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα σε αυτά τα θέματα για να «επικυρωθούν αυτά τα ευρήματα σε ανθρώπινους πληθυσμούς και να αποκαλυφθούν οι περίπλοκοι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από τα παρατηρούμενα αποτελέσματα».

Έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

Η μελέτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα. Ο ακτινολόγος και ερευνητής καρκίνου Ουίλιαμ Μάκης χαρακτήρισε τα ευρήματα της μελέτης «σοκαριστικά» σε μια ανάρτηση X στις 12 Ιανουαρίου.

«Αυτά τα ευρύματα είναι σοκαριστικά και είναι καιρός να σταματήσουμε αμέσως τα εμβόλια mRNA του COVID-19 και να αρχίσουμε να αξιολογούμε την ανυπολόγιστη ζημιά που προκαλείται στην επόμενη γενιά», είπε.

Επικαλούμενος τη μελέτη, η δημοσιογράφος Σάλι Μπεκ επεσήμανε ότι το μέσο ενημέρωσης του BBC «πίεζε ανελέητα το Covid εμβόλιο σε έγκυες γυναίκες».

Η Ένωση Αμερικανών Ιατρών & Χειρουργών (AAPS) μοιράστηκε τη μελέτη μέσω του λογαριασμού τους X. Τον περασμένο μήνα, η AAPS ζήτησε να «αποσυρθούν αμέσως από την αγορά οι ενέσεις COVID-19».

Να υπενθυμήσουμε στους αναγνώστες πως τα “επικαιροποιημένα” εμβόλια βασίζονται για την ασφαλειά τους σε αντίστοιχες έρευνες αρουραίων και σε καμιά έρευνα μεταξύ ανθρώπων.

πηγη

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη